Wettelijke informatie

JOYN Legal is een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperative vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (CVBA), met maatschappelijke zetel te Terhulpsesteenweg 181/24, 1170 Brussel, ondernemingsnummer BE 0824.628.672, RPR Brussel, en heeft haar kantoren op hetzelfde adres en tevens op de volgende adressen:

 

JOYN Paris
Rue Anatole de la Forge, 9
75012 Paris
Frankrijk

 

Deze website is het eigendom en wordt geëxploiteerd door JOYN Legal (info@joynlegal.be). De advocaten van JOYN Legal zijn lid van de Nederlandse of Franse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel waarvan de deontologische regels beschikbaar zijn op de volgende websites: www.barreaudebruxelles.be et www.baliebrussel.be.