Karel Mortier

Karel Mortier

+32.2.738.02.80

+32.2.738.02.81

Karel Mortier is advocaat aan de balie te Brussel sinds 2008 en assistent bij het departement sociaal recht van de Vrije Universiteit Brussel. Hij spreekt geregeld op seminaries en heeft meerdere publicaties op zijn naam staan.

Opleiding

 • Master na master in het sociaal recht met grote onderscheiding, Vrije Universiteit Brussel (2010)
 • Licentiaat in de rechten met onderscheiding, Katholieke Universiteit Leuven (2008)

Talenkennis

 • Nederlands
 • Frans
 • Engels

Praktijkdomeinen

 • Arbeidsrecht
 • Sociale zekerheidsrecht
 • Aanvullende pensioenen

Publicaties en andere activiteiten

Publicaties

 • K. MORTIER, "Toegang tot rechter voor feitelijke verenigingen", NJW 2008, 806-818
 • K. MORTIER, "Arbeidsrelatieswet. Twee jaar na de inwerkingtreding", NJW 2009, 382-386
 • K. MORTIER, "Het recht op een aanvullende opzeggingsvergoeding: eindelijk duidelijkheid?", (noot onder Cass. 5 januari 2009), RW 2009-10, 158-161
 • K. MORTIER, "De sectorale sociale dialoog: de sectorale Europese cao", Or. 2010, afl. 3, 83-96
 • K. MORTIER, "De kortgedingrechter en de eenzijdige wijziging van de arbeidsvoorwaarden", Or. 2010, afl. 8, 197-217
 • K. MORTIER, "Het lot van eindedienstvergoedingen bij opeenvolgende beëindigingswijzen", Or. 2013, afl. 7, 171-183
 • K. MORTIER en G. VAN LIMBERGHEN, "Rechtsingang in socialezekerheidszaken", Soc. Kron. 2013, afl. 5, 233-247
 • K. MORTIER en G. VAN LIMBERGHEN, "Art. 704 Ger. W.", Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, I, Deel IV, Boek II, Titel I, Hfdst. I, Afd. I, Ger. W. art. 704, - 1 - Ger. W. art. 704 - 23

 

Seminaries

 • K. MORTIER, "De nieuwe functieclassificatie binnen PC 218", seminarie voor Call Communications, 20 januari 2011
 • K. MORTIER, "Inleiding tot het sociale zekerheidsrecht", Erasmushogeschool Brussel, 16 december 2009
 • K. MORTIER, "Inleiding tot het arbeidsrecht", Erasmushogeschool Brussel, 2 december 2009