Christophe Steyaert

Christophe Steyaert

+32.2.738.02.80

+32.2.738.02.81

Christophe Steyaert is advocaat aan de balie te Brussel sinds 1985 en advocaat aan de balie te Parijs sinds 1992.

Opleiding

 • Bijzondere licentie in het Europees recht, Institut d'Etudes européennes, Brussel (1987)
 • Licentiaat in de rechten, Université Libre de Bruxelles (1985)

Talenkennis

 • Frans
 • Engels
 • Italiaans
 • Spaans

Praktijkdomeinen

 • Bankrecht en financieel recht
 • Vennootschapsrecht
 • Europees recht

Publicaties en andere activiteiten

Publicaties

 • C. STEYAERT, « La loi du 20 mars 2007 interdisant le financement de la fabrication, de l'utilisation ou de la détention de mines antipersonnel et de sous-munitions » Revue Bancaire, Février 2009.
 • C. STEYAERT, « La notification des ententes » in Droit de la concurrence, les cahiers des structures administratives, 9/2006, Francisco Ferrer, Larcier,
 • C. STEYAERT, "Commission européenne/Microsoft", décision de la Commission européenne du 24 mars 2004, Revue de Droit des Technologies de l'Information, 2005, p. 107,
 • C. STEYAERT, Note d'observation sous CJCE du 6 novembre 2003", sur la compatibilité de la loi italienne sur les jeux de hasard et la libre prestation de services et la liberté d'établissement en Europe, Revue de Droit des Technologies de l'Information, 2004, p. 90
 • C. STEYAERT, "La TOB est illégale : comment obtenir le remboursement des taxes payées indûment?", article publié dans l'Echo en août 2004."
 • C. STEYAERT, Le dossier du J.T., Droit de l'Informatique et de la Technologie de l'Information. Chronique de jurisprudence 1995-2001, rédaction du chapitre sur le droit des obligations (contrats) et sur le droit de la concurrence,
 • C. STEYAERT, Chronique de jurisprudence sur le droit bancaire et financier européen publié trimestriellement dans la revue Euredia (premier numéro en avril 1999),
 • C. STEYAERT, Qui peut bénéficier du "cautionnement transport?", RDCB 1997, numéro du mois de juillet 1997, consacré au droit du transport?,
 • C. STEYAERT, Rédaction d'une note de synthèse sur le droit européen de la concurrence dans le domaine bancaire (colloque "Banque et concurrence" organisé par l'AEDBF, le 6 juin 1996),
 • C. STEYAERT, Article sur "La publicité et le droit européen" publié dans CED SAMSON, 1996,
 • C. STEYAERT, Article sur le règlement (CE) sur les concentrations publiées dans la Newsletter Panone Blackburn, 1984,
 • C. STEYAERT, « L'informatique : Chronique de jurisprudence » (1976-1986), JT 1988, p.93, 113, rédaction de la partie sur le droit européen,

 

Seminaries

 • Lezing/debat georganiseerd door Philippe & Partners bij Fortis Bank "De financiële analisten en hun aanbevelingen, ratingbureaus" (mei 2009)
 • Lezing georganiseerd door Philippe & Partners "De beursbureaus, financiële analisten en hun aanbevelingen" (De Warande, februari 2009)
 • Lezingdebat georganiseerd door Vrij België, op 22 oktober 2008, "Banken in beroering, welke bescherming voor uw activa met Andre-Pierre André Dumont
 • Lezing IFE, Mifid, 24 september 2008, "Welke balans na het in werking treden", presentatie van het thema "Communicatie en commercialisering van financiële producten"
 • Lezing AEDF "De vier seizoenen" - De ethische financiering en de wapenhandel - Brussel juni 2008
 • Lezing over de nieuwe wetgeving van de "Kosteloze borg" (Fortis, januari 2008, Instituut van Bedrijfsjuristen, Luik en Brussel, maart 2008)
 • Lezing over de nieuwe financiële wetgeving Mifid ("Best Execution") Dexia, december 2007,
 • Lezing georganiseerd door Elegis en Fidal over de hervorming van de Belgische concurrentiewetgeving, december 2006 Spreker bij "De nieuwe reglementering van bedrijvenconcentraties",
 • Lezing over het Belgische concurrentierecht, georganiseerd door het Instituut Ferrer en de Kamer van Koophandel van Brussel: "Réforme de la législation belge de la concurrence. Spreker: "La notification des ententes" (oktober 2006),
 • Lezing Info Topic, op 14 december 2004, "Concurrentierecht, kleine en middelgrote ondernemingen." Spreker: "Les accords contraires à la libre concurrence",
 •  "De fiscaliteit van effecten en de transacties op naam in het hart van de actualiteit", op 14 oktober 2004, seminarie Van Ham & Van Ham; interventie op TOB volgend op het arrest van het Gerechtshof van Europese Gemeenschappen, 15 juli 2004,
 • Lezing FUNDP CRID, op 21 april 2004, Informatierecht en Technologie van de Informatie, spreker over het thema "Nieuws over wetten en rechtspraak".
 • Verschillende lezingen voor de banksector over de rechtspraak van het Gerechtshof van de Europese Gemeenschap in het bank- en financiewezen (2004),
 • Spreker op een seminarie georganiseerd door AEDBF Belgium, "De Vier Seizoenen", op 19 juni 2003, briefing over de actualiteit van de rechtspraak van de Europese Gemeenschap in het bank- en financiewezen,
 • Spreker op een seminarie Info Topic over de verantwoordelijkheid van dienstverleners op het internet, 22 mei 2001. Uiteenzetting over de verantwoordelijkheid,
 • Spreker op een seminarie georganiseerd door EFE te Parijs op 26 en 27 januari 1999: "Optimisez votre implantation en Belgique et aux Pays Bas ; uiteenzetting "Hoe uw vestiging structureren",
 • Spreker op een seminarie georganiseerd door de Kamer van Koophandel België-Luxemburg in Frankrijk: "Verkopen in Frankrijk", 7 oktober 1997 - Brussel; uiteenzetting "Juridische en strategische aspecten",
 • Organisatie van een reeks seminaries over het Europese bank en financiële recht, "De 4 Seizoenen van AEDBF", 1996-1997,
 • Spreker op een seminarie georganiseerd door de Kamer van Koophandel van Brussel op 31 maart 1994: "Welke garanties en welke service na verkoop in de Unieke Markt?"; introductie en animatie van het seminarie,
 • Organisatie van een symposium voor AEDBF Belgium over de Oost-Europabank en interventie over het thema "De financiering van de reconstructie van de economie van Oost-Europese landen"(12 juni 1994),
 • Reeks uiteenzettingen over de verantwoordelijkheid van de bankier en het milieurecht in het kader van conferenties georganiseerd door de SNCI over het milieurecht te Brussel en Charleroi in 1993,
 • Organisatie van een symposium "Banken, Verzekeringen en Milieu: "Nieuwe verantwoordelijkheden in perspectief", Brussel, 13 en 14 december 1992,
 • Conferentie over het thema: Droit des actionnaires à l'information » (1986)