JOYN Sociaal

  • JOYN Sociaal is het departement waar het recht de mens ontmoet om een oplossing te kunnen definiëren, aangepast aan de vragen in verband met het professionele universum van haar cliënten.
  • Het begeleidt zowel werknemers als werkgevers in het proces van het afbreken van een werkrelatie.
  • Het ondersteunt, in het bijzonder, kaderleden en bestuursleden wat betreft de rechten die ze kunnen laten gelden wanneer ze hun werk verliezen.

Expertise en ervaring voor een winnende strategie

JOYN SOCIAL

JOYN Sociaal bestaat uit advocaten die over een scherpe juridische kennis beschikken en een belangrijke ervaring hebben in arbeidsrechtbanken. Het voorziet haar cliënten van gespecialiseerde juridische adviezen betreffende zaken aangaande arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht.

JOYN Sociaal richt zich op de ontwikkeling van een methode die zijn cliënt verbindt met een duurzame ontwikkeling, gesteund op vertrouwen, om zo te kunnen genieten van adequaat advies en die hem toestaat om een rechtsgeding te voorkomen en om te zorgen voor een winnende strategie.

 

Het heeft een uitzonderlijke expertise ontwikkeld op gebied van wetgeving inzake welzijn op het werk, in ruime zin, niet alleen op gebied van geweld of intimidatie op de werkvloer, maar ook zaken met betrekking tot de veiligheid en gezondheid op het werk.

Aangepaste en duurzame oplossingen

JOYN Sociaal beschikt over alle theoretische tools (door zijn scherpe kennis) en praktijkervaring (door de expertise in het veld) om haar cliënten te kunnen voorzien van een aangepaste service.

Andere instrumenten, zoals bemiddeling en verzoening, worden beschouwd als een integraal onderdeel van een kwaliteitsservice en kan een snelle en duurzame oplossing bieden, gevonden in dialoog en wederzijds respect.
 
JOYN Sociaal is bekwaam om zijn cliënten te verdedigen voor de arbeidsgerechten van elk land, ongeacht de taal.