JOYN Publiek

 • Processen met grote mediabelangstelling en verbonden aan de constructie van grote infrastructuren of aan industriële rampen
 • Alle publieke rechtszaken waaronder een specifieke expertise in het milieurecht

 

JOYN publicJOYN Publiek omvat alle zaken met betrekking tot de relaties tussen personen en de publieke autoriteiten. Wij lossen de problemen op die kunnen ontstaan binnen het publiek en administratief recht, het milieu- en het stedenrecht , het grondwettelijke recht, de civiele dienst, publieke markten of onteigening.

In het hart van het publiek recht

is JOYN Publiek, logischerwijze, gericht op het publiek. Haar leden zijn auteurs van een groot aantal wetenschappelijke publicaties, artikels of monografieën. Het is een manier om samen te werken met andere publicisten, om ideeën te vergelijken en om deel te nemen aan de constructie van het recht.

Het departement is geplaatst onder de verantwoordelijkheid van Damien JANS, doctor in het recht aan de UCL waar hij lesgeeft in het administratief recht en milieurecht. Deze academische activiteit vereist en zorgt voor een voortdurende update van kennis in onderwerpen die voortdurend evolueren.

Een erkende expertise

JOYN Publiek heeft onder zijn cliënteel publieke instellingen, ondernemingen, verenigingen, maar ook particulieren.
Het vertrouwen van de cliënten is een erkenning van onze voortdurende inspanning voor expertise en synergie tussen de andere afdelingen van JOYN, van onze assertiviteit in het verdedigen van hun belangen en de transparantie van de vergoedingen, aangepast aan elke situatie.

Praktijkdomeinen

 • Fundamentele rechten
 • Vergunning milieu en stedenbouw, in drie regio's: bijstand vanaf het begin van het aanvraagdossier, introductie van de administratieve en rechterlijke bezwaren;
 • Beheer van verontreinigde bodems en afval;
 • Geschillen industriële verontreiniging: geklasseerde inrichtingen, technische stortplaatsen, gevaarlijke stoffen, SEVESO ondernemingen, beheer van ioniserende en niet-ioniserende stralingen, genetisch gemanipuleerde stoffen, emissierechten CO²;
 • Terreinbeheer: ontwikkeling van wijzigingsprojecten van bestemmingsplannen van bodem of oriëntatie, afwijkende vergunningen;
 • Bouwgeschillen: bouwgebreken, schadegevallen, goedkeuringsgebreken, ontsluiting;
 • Burenruzies (in samenwerking met JOYN Commercieel);
 • Notariële verantwoordelijkheid
 • Verdeling van de bevoegdheden
 • Publieke taken: promoties, nominaties, sancties voor ambtenaren en functionarissen (in samenwerking met JOYN Sociaal);
 • Onteigening
 • Openbare markten