JOYN Strafrecht

  • Een methodologie gebaseerd op striktheid en veeleisendheid
  • Een dynamische aanpak van het strafrecht door anticipatie en proactiviteit

JOYN Penal

Het strafrecht nodigt zichzelf meestal als bij verrassing uit, zowel privé als professioneel: een oproeping voor een hoorzitting bij de politie, een rekening die geblokkeerd werd of een dagvaarding om te verschijnen voor een politierechter zijn bronnen van destabilisatie. De strafrechtelijke procedure wordt vaak bekritiseerd: ondoorzichtig, willekeurig, lang, de karakteristieke onvoorspelbaarheid. In het domein van het strafrecht, helpt alles om wantrouwen en angst te voeden.

Basisvereiste

In deze vijandige omgeving, staat de advocaat centraal. Simplistisch gesteld, is de advocaat de hoeder van de rechten van verdediging. Bij JOYN Strafrecht, zijn andere kwaliteiten nodig: pedagogiek om de fijne kneepjes van de procedure uit te leggen aan de cliënt, scherpzinnigheid om de doelstellingen van de verdediging te definiëren, diplomatie om de stappen bij een magistraat goed uit te voeren, methode en onverbiddelijkheid om volumineuze dossiers te analyseren en het vermogen om te synthetiseren en te spreken wanneer dit vereist is... JOYN Strafrecht streeft zijn basisvereisten na.

Anticipatie en proactiviteit

In essentie is de interventie van de advocaat in strafrechtelijke procedures verschoven ten opzichte van de aansprakelijkheid. Door te focussen op het anticiperen en de proactiviteit, biedt JOYN Strafrecht een meer dynamische aanpak van het strafrisico. Deze methode zorgt voor het vermijden van het plotseling voorkomen van bepaalde gebeurtenissen (bijvoorbeeld huiszoeking) of kan leren om situaties te beheersen waarmee men geconfronteerd kan worden (bijvoorbeeld voorbereiden verhoor). Het betekent ook een investering in onderwijs/preventie, onafhankelijk van elke strafrechtelijke procedure (bijvoorbeeld opleidingsmodules in het strafrecht).