JOYN Commercieel

  • Pragmatische en efficiënte oplossingen voor alle problemen inzake het handelsrecht

Elke economische speler - in de eerste plaats de onderneming - doorkruist via het uitoefenen van zijn zaken, bewust of onbewust, turbulentiezones. Op elk moment voedt hij zich met juridische vragen waarvan het antwoord het succes bepaalt van de ondernomen acties.

 

Commerce intro

Een proactieve partner

JOYN Commercieel helpt zijn cliënten op proactieve wijze bij het definiëren en implementeren van oplossingen die nodig zijn, op korte, middellange en lange termijn, voor alle problemen verbonden aan het handelsrecht. Deze oplossingen willen pragmatisch zijn, gedreven door overwegingen van efficiëntie en - zoals elke economische speler - een kosten-batenanalyse.

Evoluerende kennis en ervaring

Ze steunen op een perfecte - evoluerende - kennis van de juridische omgeving die ons omringt, op het gezond verstand en ze vloeien voort uit de ervaring opgedaan bij de nationale rechtbanken, meer bepaald de commerciële rechtbanken.

Cliënten: JOYN Commercieel biedt deze ondersteuning aan verschillende economische spelers van diverse groottes die actief zijn in verschillende sectoren.

Activiteitsdomeinen:

  • De onderhandeling, sluiting, uitvoering en beëindiging van alle commerciële contracten (o.a. aankoop/verkoop, leasen, distributie, transport, informaticacontracten),
  • handelspraktijken,
  • vennootschapsrecht (o.a. grondwet verkopen, aandeelhoudersovereenkomsten, conflicten binnen de samenleving, verantwoordelijkheden),
  • burgerlijke aansprakelijkheid, contractueel,
  • vastgoedvragen.